Online pravnik


Za sve korisnike programa Jurst biro nudimo uslugu online pravnik  koja je predviđena pre svega za one firme koje nemaju angažovane pravnike u svojoj firmi već imaju povremenu potrebu za odgovorima na pravna pitanja i dileme. Online pravnik omogućava korisniku da kroz dobijanje pravovremenih i tačnih odgovora bude siguran u sva svoja akta iz oblasti radnog prava, privrednog prava, obligacionim odnosima, statusnim promenama u društvu kao i svim drugim pravnim i administrativnim poslovima. Odmah nakon zasnivanja saradnje, po vašem zahetevu, Online pravnik potpuno besplatno vrši proveru i reviziju svih akata u društvu koji su obavezni po zakonu kao i njihovu sadržinu nakon čega se ukazuje korisniku potreba  za njihovom promenom, izmenom ili ažuriranjem. Angažovanjem Online pravnika imaćete mogućnost da uvek po ukazanoj potrebi dobijete sve odgovore, modele akata i postupke koji su vam neophodni a naročito:

  1. Ugovore o radu i sve prateće akte iz radnog odnosa (uljučujući i akte i postupke o prestanku radnog odnosa)
  2. Sve vrste ugovora u privredi (ugovore o kupoprodaji ili nabavci robe, ugovore o pružanju usluga, ugovore o kompenzaciji, ugovore o pruzimanju duga, Ugovore o poverljivosti podataka i slično)
  3. Sve vrste odluka u firmi
  4. Sve vrste obaveznih pravilnika u firmi
  5. Akte o statusnim promenama i registracija promena u APR
  6. Zaštita intelektualne svojine
  7. Korespodencija sa ino-parnerima