Jurist Biro

Jurist Biro

Jurist Biro je poslovno softversko rešenje koje privrednim subjektima omogućava:

  • automatizovanu, višestruko bržu izradu svih akata iz oblasti radnih odnosa i poslovanja privrednih subjekata,
  • elektronsko vođenje svih obaveznih kadrovskih evidencija u pogledu zaposlenih (evidencija odsustva i radnog vremena)
  • automatizovani obračun broja dostupnih/iskorišćenih dana godišnjeg odmora zaposlenih (Kalkulator godišnjih odmora),
  • prijem relevantnih obaveštenja u vezi zaposlenih putem softvera i email-a (blagovremena obaveštenja o isteku ugovora, završetku odsustva itd.)
  • efikasnu online komunikaciju sa zaposlenima (mogućnost slanja online zahteva za odsustva, čekiranja radnog vremena itd.)

Jurist Biro omogućava automatizovanu izradu više od 150 akata iz radnog odnosa i poslovanja privrednih subjekata, kao što su ugovor o radu na neodređeno i određeno vreme, modaliteti aneksa ugovora o radu u zavisnosti od vrste izmene ugovorenih uslova rada , obavezna prateća akta uz ugovor o radu, kao što su obaveštenje o mobingu, pravima uzbunjivanja i slično. Takođe, tu su i druge vrste ugovora o obavljanju poslova van radnog odnosa, poput ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu, kao i rešenja o godišnjem odmoru i drugim odsustvima zaposlenih, rešenja o prestanku radnog odnosa, nalozi za službeni put i ostala akta za čijom izradom se pojavljuje potreba u praksi.

Poslovni softver Jurist Biro zamišljen je kao centralizovana elektronska baza podataka o svim zaposlenima, koja korisniku omogućava da jednim klikom izradi potreban dokument koji je odmah spreman za štampanje i memorisanje u željeni folder, u cilju enormne uštede vremena!

Ono što ovaj softver čini praktičnim i posebnim jeste činjenica da pored ponuđenih modela akata, koji su u skladu sa Zakonom o radu, korisnik ima mogućnost da iste izmeni i prilagodi svom poslovanju, odnosno da svoje postojeće modele akata koje već koristi u poslovanju “uveze” na brz i jednostavan način, tako da ih može nastaviti koristiti kroz softver.

Korisnik programa u svakom trenutku ima podatke o sistematizaciji kompanije (sektorima i radnim mestima u kompaniji), broju zaposlenih u firmi, o isteklim zaposlenjima i zaposlenjima koja uskoro ističu, zaposlenima koji su trenutno odsutni (npr. na godišnjem odmoru ili bolovanju), obaveštenjima u vezi zakonskih promena itd.

PROBAJTE BESPLATNO!

Na raspolaganju Vam je besplatno probno korišćenje softvera Jurist Biro u trajanju od 30 dana, bez ugovorne obaveze za nastavak korišćenja nakon isteka probnog perioda.

Registracijom korisničkog naloga započnite probni period korišćenja i postanite deo našeg sveta pravne sigurnosti!

Želite videti moć Jurist Biro softvera u praksi? Zakažite besplatnu online prezentaciju softvera već danas! Prezentaciju možemo organizovati putem platforme po Vašem izboru – Zoom, Microsoft Teams, Google Meet.

Zapratite nas na društvenim mrežama, kako biste bili u toku sa izmenama propisa i obavezama privrednih subjekata u vezi istih, odnosno zanimljivim temama iz oblasti radnih odnosa, poslovanja kompanija i intelektualne svojine: