Usluge

Usluge

Jurist Biro

Jurist Biro je softversko rešenje koje vrši automatizovanu izradu svih akata iz radnog odnosa i koji poslodavcu obezbeđuje trostruko bržu izradu dokumenata gde je teoretski nemoguća bilo kakva tehnička greška.

Program je zamišljen kao centralizovana baza podataka o svim zaposlenima koja omogućava korisniku da jednim klikom izradi potreban dokument koji je odmah spreman za štampanje i memorisanje u željeni folder.

Program omogućava automatsku izradu vise od 100 akata iz radnog odnosa kao što su ugovor o radu na neodređeno i određeno vreme, svi aneksi ugovora o radu u zavisnosti od vrste aneksa, obavezna prateća akta uz ugovor o radu kao što su obaveštenje o mobingu, pravima uzbunjivanja i slično. Takođe tu su i druge vrste ugovora o obavljanju poslova van radnog odnosa kao što su ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima kao i rešenja o godišnjem odmoru zaposlenih, rešenja za rad od kuće ,rešenja o prestanku radnog odnosa, nalozi za službeni put i ostala akta za čijom izradom se pojavljuje potreba.

Ono što ovaj program čini posebnim jeste činjenica da pored ponuđenih modela svih akata koji su u skladu sa Zakonom o radu korisnik ima mogućnost da ih izmeni i prilagodi svojim postojećim modelima koje već koristi u poslovanju tako da ih može nastaviti koristiti kroz program.
Korisnik programa u svakom trenutku ima podatak o broju zaposlenih u firmi, broju zaposlenih koji su trenutno na godišnjem odmoru ili bolovanju, kao i obaveštenje o ugovorima o radu koji ističu.