Modeli akata

Modeli akata

Veliki broj modela akata na jednom mestu.

Za sve korisnike programa Jurist Biro omogućili smo besplatno korišćenje više od 150 modela akata koji se mogu koristiti kako kroz sam program, tako i mimo programa.

Ukoliko ne pronađete željeni model akta od ponuđenih u programu možete nas slobodno kontaktirati.