O NAMA

O NAMA

Mi smo tim iskusnih pravnika iz različitih oblasti prava koji uz pomoć vrhunskih programera izrađuju softverka rešenja u oblasti primene pravnih propisa, automatizovanu izradu dokumenata, pružanje online podrške, kreiranje poslovnih programa prema potrebama klijenata kao i drugih softverskih rešenja koja svojom primenom čine da korisnici ostvare veliku uštedu vremena, optimizuju procese izrade dokumentaciju i povećaju svoju pravnu sigurnost.

Naša softverska rešenja i usluge su koncipirani tako da pružaju punu i sveobuhvatnu pravnu sigurnost klijenata i njihovo poslovanje u skladu sa svim važećim propisima.

Usmereni smo prema svim privrednim subjektima, kako malim preduzetnicima i privrednim društvima koji nemaju angažovane pravnike tako i srednjim i velikim pravnim licima koji mogu koristiti sve naše usluge i softverska rešenja radi organizovanja boljeg i efikasnijeg rada u svom pravnom sektoru, sa velikim uštedama u vremenu i sa apsolutnom sigurnošću u ispravnost svojih akata i dokumentacije.

Naša misija je da kroz naše programe i usluge omogućimo svim privrednim subjektima pravnu sigurnost, efikasno i ekonomično poslovanje kao i praktična rešenja koja ubrzavaju procese izrade dokumenata i povećavaju sigurnost u oblasti radnih odnosa, ugovora u privredi i evidencijama u poslovanju.

Naša vizija je da Jurist Soft bude kompanija koja će biti prepoznata kao siguran i pouzdan partner svim korisnicima u oblasti sortverskih rešenja i online pravnih usluga u Srbiji i okruženju.