Online podrška

Online podrška

Za sve korisnike programa Jurist Biro predviđena je online podrška za korišćenje programa, izradu sopstvenih modela akata korisnika kao i odgovore na pitanja iz oblasti radnog prava i poslovanja privrednih subjekata.

Online podrška omogućava korisniku da vrlo brzo upozna sve funkcije programa Jurist Biro i da bude apsolutno siguran u svoja akta.

Odmah nakon zasnivanja saradnje, po vašem zahtevu, vrši se provera svih akata u društvu koji su obavezni po zakonu, kao i njihove sadržine, nakon čega se ukazuje korisniku potreba  za njihovom promenom, izmenom ili ažuriranjem.

Angažovanjem online podrške imaćete mogućnost da uvek po ukazanoj potrebi dobijete sve odgovore, modele akata i postupke koji su vam neophodni.