Online podrška

Online podrška

Za sve korisnike programa Jurst biro programa pružamo online podršku  koja je predviđena pre svega za one firme koje nemaju angažovane pravnike u svojoj firmi već imaju povremenu potrebu za odgovorima na pravna pitanja i dileme.

Online podrška omogućava korisniku da kroz dobijanje pravovremenih i tačnih odgovora bude siguran u sva svoja akta iz oblasti radnog prava, privrednog prava, obligacionim odnosima, statusnim promenama u društvu kao i svim drugim pravnim i administrativnim poslovima.

Odmah nakon zasnivanja saradnje, po vašem zahtevu, vrši se provera svih akata u društvu koji su obavezni po zakonu, kao i njihovu sadržinu, nakon čega se ukazuje korisniku potreba  za njihovom promenom, izmenom ili ažuriranjem.

Angažovanjem Online podrške imaćete mogućnost da uvek po ukazanoj potrebi dobijete sve odgovore, modele akata i postupke koji su vam neophodni.