Posebne usluge


  • osnivanje i brisanje privrednih subjekata
  • prenos udela i akcija
  • pokretanje stečajnog i likvidacionog postupka
  • prijave potrazivanja u stečaju
  • reorganizacija stečajnog dužnika
  • zaštita intelektualne svojine