Posebne usluge

Posebne usluge

Naše posebne konsultantske usluge odnose se na sledeće oblasti:

-sistem evidencije radnog vremena zaposlenih

-bezbednost i zdravlje na radu

-protivpožarna zaštita

-pokretanje stečajnog i likvidacionog postupka

-zaštita intelektualne svojine

-osnivanje, promene i registacija u APR

Za konkretne upite možete nas kontaktirati kroz kontakt formu na sajtu.