Poštovani, Pozivamo Vas na online vebinar na temu - “Digitalna imovina: Pravni aspekti i praktična primena”, koji ima za cilj da učesnicima pruži: • pregled osnovnih izvora kojima se uređuje pravni režim digitalne imovine,• katalog ključnih pojmova na kojima počiva pravni režim digitalne imovine,• osnovne uvide u praktičnu primenu pravnih pravila o digitalnoj imovini,• primer praktičnih iskustava učešća u transakcijama digitalne imovine. Tokom ovog vebinara, predavači, Prof. dr. Predrag Cvetković, redovni profesor Međunarodnog trgovinskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu i Dipl. pravnik Smiljana Vojinović, direktor pravne službe licencirane kripto menjačnice Crypto12, predočiće nam ključne pravne aspekte digitalne imovine kao i praktičnu primenu iz prakse. Kao posebne tematske celine na vebinaru navodimo: Pregled pravnog režima digitalne imovine u Republici Srbiji; Pravni režim digitalne imovine u funkciji iskorišćavanja njenog ekonomskog potencijala; Primeri dobre prakse učešća u transakcijama digitalnom imovinom; Potencijal korišćenja digitalne imovine: Šta dalje? Koje su koristi vebinara? Vebinar će omogućiti učesnicima da se upoznaju sa osnovnim postavkama, principima i izvorima na kojima počiva pravna regulativa digitalne imovine u Republici Srbiji. Biće dat i pregled drugih nacionalnih međunarodnih izvora čija rešenja mogu u budućnosti da budu primenjena na tržištu Republike Srbije. Time će učesnici biti u mogućnosti da, razumevajući osnovne pojmove i strukturu digitalne imovine kao pravnog, ekonomskog i tehnološkog fenomena, dalje nastave da kroz praksu i istraživanje unapređuju sopstveno znanje o materiji koja je predmet vebinara. Vebinar je značajan i za učesnike koji već imaju iskustva sa digitalnom imovinom, s obzirom da se radi o materiji koja se stalno razvija i zahteva kontinuirano upodobljavanje pravnog okvira. Učesnici će moći će da se upoznaju sa aktuelnim koncepcijama i rešenjima pravnih akata kojima se uređuje pojam digitalne imovine. Prijavu na Vebinar možete izvršiti: popunjavanjem kontakt forme - link, prijavom na office@juristsoft.com ili pozivom na broj: 060 099 28 91 Cena vebinara iznosi 3.900,00 dinara, i obuhvata: Učešće na vebinaru Postavljanje pitanja pre i za vreme vebinara Individualne konsultacije nakon vebinara Zapratite nas na društvenim mrežama: