Poštovani,


Pozivamo Vas na online vebinar na temu – “Digitalna imovina: Pravni aspekti i praktična primena”, koji ima za cilj da učesnicima pruži:


• pregled osnovnih izvora kojima se uređuje pravni režim digitalne imovine,
• katalog ključnih pojmova na kojima počiva pravni režim digitalne imovine,
• osnovne uvide u praktičnu primenu pravnih pravila o digitalnoj imovini,
• primer praktičnih iskustava učešća u transakcijama digitalne imovine.


Tokom ovog vebinara, predavači, Prof. dr. Predrag Cvetković, redovni profesor Međunarodnog trgovinskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu i Dipl. pravnik Smiljana Vojinović, direktor pravne službe licencirane kripto menjačnice Crypto12, predočiće nam ključne pravne aspekte digitalne imovine kao i praktičnu primenu iz prakse.


Kao posebne tematske celine na vebinaru navodimo:

  1. Pregled pravnog režima digitalne imovine u Republici Srbiji;
  2. Pravni režim digitalne imovine u funkciji iskorišćavanja njenog ekonomskog potencijala;
  3. Primeri dobre prakse učešća u transakcijama digitalnom imovinom;
  4. Potencijal korišćenja digitalne imovine: Šta dalje?

Koje su koristi vebinara?

Vebinar će omogućiti učesnicima da se upoznaju sa osnovnim postavkama, principima i izvorima na kojima počiva pravna regulativa digitalne imovine u Republici Srbiji. Biće dat i pregled drugih nacionalnih međunarodnih izvora čija rešenja mogu u budućnosti da budu primenjena na tržištu Republike Srbije. Time će učesnici biti u mogućnosti da, razumevajući osnovne pojmove i strukturu digitalne imovine kao pravnog, ekonomskog i tehnološkog fenomena, dalje nastave da kroz praksu i istraživanje unapređuju sopstveno znanje o materiji koja je predmet vebinara. Vebinar je značajan i za učesnike koji već imaju iskustva sa digitalnom imovinom, s obzirom da se radi o materiji koja se stalno razvija i zahteva kontinuirano upodobljavanje pravnog okvira. Učesnici će moći će da se upoznaju sa aktuelnim koncepcijama i rešenjima pravnih akata kojima se uređuje pojam digitalne imovine.

Prijavu na Vebinar možete izvršiti:

  • popunjavanjem kontakt forme – link,
  • prijavom na office@juristsoft.com ili
  • pozivom na broj: 060 099 28 91


Cena vebinara iznosi 3.900,00 dinara, i obuhvata:

  • Učešće na vebinaru
  • Postavljanje pitanja pre i za vreme vebinara
  • Individualne konsultacije nakon vebinara

Zapratite nas na društvenim mrežama:

Prethodni postNepuno i skraćeno radno vreme- Osnovne razlike
Sledeći postPoseta studenata Pravnog fakulteta kompaniji Jurist Soft